چین یاب

محاسبه گر اتوماتیک حجم و وزن

ابعاد بسته رو وارد کنید و تمام !

🚢 فرمول محاسبه CBM :
۱۰۰۰۰۰۰ / طول × عرض× ارتفاع

✈️ فرمول محاسبه وزن حجمی :
۶۰۰۰ / طول × عرض × ارتفاع

Version 1.0.0